dzien
kapsuła
pokoj
przed budynkiem
klatka
sala gimnastyczna
magnetronic
Bufet szwedzki
gimnastyka zbiorowa
basen
rowery

Zakresy świadczeń sanatoryjnych

1. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych:

Profil leczenia: choroby reumatologiczne, osteoporoza i otyłość.

Ubezpieczony skierowany do sanatorium ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie oraz pokrywa w całości koszty dojazdu do ośrodka i z powrotem. Zabiegi lecznicze finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wniosek o sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, mający podpisaną umowę z NFZ. Leczenie sanatoryjne trwa 22 dni.    
Koszt poniesionej odpłatności zależy od sezonu i komfortu pokoju, w jakim przebywa kuracjusz.

2. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych :

Profil leczenia: choroby reumatologiczne, osteoporoza i otyłość.

Ubezpieczony skierowany do szpitala uzdrowiskowego pokrywa jedynie koszty dojazdu do ośrodka i z powrotem. Wyżywienie, zakwaterowanie, zabiegi lecznicze oraz całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Leczenie trwa 22 dni.

Wniosek o szpitalne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ze szpitala lub lekarz mający umowę z NFZ, dołączając karty informacyjne ze szpitala. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza uzdrowiska.

3. Uzdrowiskowe leczenie  ambulatoryjne dorosłych i dzieci :

(umowa wyłącznie z Kujawsko-Pomorskim OW NFZ)

Profil leczenia: choroby reumatologiczne, osteoporoza i otyłość.

Opieka medyczna oraz zabiegi są finansowane przez NFZ, kuracjusz we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Leczenie ambulatoryjne może trwać (6, 12 lub 18 dni).

Pobyt hotelowy
Pobyt leczniczy pełnopłatny
Wolna strefa
Kontakt

        SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "Orion"

            w Ciechocinku
           ul. Warzelniana 1
        87- 720 Ciechocinek
       tel. +48 (54) 283 91 00


sekretariat@sanatoriummswia.pl

Newsletter:
podaj email:  
  • Gabinet kosmetyczny
  • sanatoria.org